Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 มิ.ย. 62

คู่มือ-ประมวลจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
13 มิ.ย. 62

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
13 มิ.ย. 62

นโยบายการป้องกันการรับสินบน

13 มิ.ย. 62

มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

13 มิ.ย. 62

มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

13 มิ.ย. 62

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

จำนวนทั้งหมด 22 รายการ
< 1 2 3