Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่สิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 พ.ย. 61

แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒)

8 พ.ย. 61

แนวทางการบันทึกข้อมูลแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียฯ

8 พ.ย. 61

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้า พนักงานท้องถิ่น

8 พ.ย. 61

คู่มือการใช้งานสำหรับ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

2 พ.ค. 61

แบบฟอร์มใบสมัคร ทสม.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
2 พ.ค. 61

แบบฟอร์มใบสมัครเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
2 พ.ค. 61

หลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2561

2 พ.ค. 61

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
< 1 2 3