Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือบริการประชาชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4735 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปีเคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่จังหวัดอื่นๆยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 4735 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4736 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4736 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตทำไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4737 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรมการแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าและการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 4736 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามในส่วนภูมิภาค

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 4735 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4735 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 36 รายการ
1 2 3 4 5 > >>