Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือบริการประชาชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปในส่วนภูมิภาค

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลกรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณา

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลกรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณา

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
8 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
7 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลกรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณา

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 36 รายการ
< 1 2 3 4 5 >