Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือบริการประชาชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
7 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลิกใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
7 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
7 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลกรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณา

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
7 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตให้ประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูปหนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูปและหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามในส่วนภูมิภาค

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
7 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3866 ครั้ง
7 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเพื่อเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางและการนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 18)

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
7 พ.ค. 61

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่จังหวัด

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 36 รายการ
< 1 2 3 4 5