Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

21 พฤศจิกายน 2562 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

21 พฤศจิกายน 2562 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายไพรัช นาคทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" ณ วัดดงกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงุสข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

         ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการเตรียมกล้าไม้สำหรับให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายสุเทพ วงษ์พานิช) ปลูกต้นบุนนาค ไว้เป็นที่ระลึกในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เห็นความสำคัญในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต 

         กิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุงุสข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" นั้น จังหวัดพิจิตรได้นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน พร้อมนำบริการจากภาครัฐออกบริการแก่ประชนใน อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้พบปะพูดคุยกับประชาชน พร้อมรับฟังถึงสภาพปัญหาที่ชาวอำเภอทับคล้อต้องการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากทางท้องถิ่นเพื่อนำกลับมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มอบชุดธารน้ำใจ ทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

แกลเลอรี่