Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ฬนการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (28 มี.ค. 59)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ฬนการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (28 มี.ค. 59)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทำงานตามภารกิจของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับด้านดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล

เอกสารแนบ

article_20160328154703

ขนาดไฟล์:1.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 313 ครั้ง