Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพรัช นาคทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดสามง่าม หมู่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน          

          ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายสิริรัฐ ชุมอุปการ) ได้ให้เกียรติปลูกต้นบุนนาค จำนวน 1 ต้น บริเวณวัดสามง่าม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน นักเรียน ในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน พร้อมกับแจกจ่ายเอกสาร ข้อมูล ด้านการจัดการขยะ ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล การอนุญาตเกี่ยวกับด้านทรัพยากรป่าไม้ และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แกลเลอรี่