Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

พิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

9 ตุลาคม 2560 จังหวัดพิจิตร (นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ในฐานะคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2560


สำหรับจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่

ระดับประเทศ จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดพิจิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดลพบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จังหวัดตรัง

ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ จังหวัดสตูล จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี

แกลเลอรี่