Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

31 ตุลาคม 2560 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

31 ตุลาคม 2560 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายไพรัช นาคทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดหนองจั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยมี นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โดยสำนักงานฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ แจกจ่ายเอกสารข้อมูลด้านการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล การขออนุญาตตัดไม้ 

 

ในครั้งนี้ อำเภอสากเหล็กมีปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่จำนวน 2 ประเด็นปัญหา ดังนี้

1. ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย โดยมี นายวิชัย แตโช ป่าไม้จังหวัดพิจิตร เป็นผู้ชี้แจงประเด็นปัญหา

2. ปัญหาการขุดลอกลำคลองทราย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะเคียน ตำบลคลองทราย พื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ให้เป็นแก้มลิง โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ทองกู่ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เป็นผู้ชี้แจงประเด็นปัญหา

 

แกลเลอรี่