Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

         วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ร่วมกับจังหวัดพิจิตร ศูนย์ป่าไม้พิจิตร อำเภอทับคล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย และประชาชน หมู่ 7 บ้านเขาพระ จัดกิจกรรมปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บริเวณพื้นที่ป่าบ้านเขาพระ โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ทับคล้อ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ป่า และไม้เบิกนำ
จำนวน 1,500 ต้น เนื้อที่ 7 ไร่

         กิจกรรมปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

แกลเลอรี่