Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

28 ตุลาคม 2563 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

28 ตุลาคม 2563 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไพรัช นาคทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดใหม่คำวัน หมู่ 3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน          

          ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายรังสรรค์ ตันเจริญ) ได้ให้เกียรติปลูกต้นบุนนาค จำนวน 1 ต้น บริเวณวัดใหม่คำวัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน นักเรียน ในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน พร้อมกับแจกจ่ายเอกสาร ข้อมูล ด้านการจัดการขยะ ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล การอนุญาตเกี่ยวกับด้านทรัพยากรป่าไม้ และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แกลเลอรี่